Pris

Før jeg kan tilbyde en fast pris, er jeg nødt til, at se opgaven først, fordi kompleksiteten af teksten og hvor meget teknisk/medicinsk terminologi der er, har en stor indflydelse på prisen. I er velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninger, eller for at få et uforpligtende gratis tilbud om en specifik opgave.

 

OBS Jeg er baseret i England og jeg er ikke forpligtet til at være momsregistreret, så du skal ikke betale moms hos mig.

 

Erstatningsansvar

Oversættelser foretaget af Clem Luxford anvendes udelukkende til information og orienterings formål, med mindre andet er aftalt. Clem Luxford og CML Translations ansvar er begrænset til den fakturerede værdi af den leveret tjeneste.

 

Intellektuel ejendomsret og ophavsret

Medmindre andet er aftalt skriftligt, ejer jeg, Clem Luxford, ophavsret og intellektuel ejendomsret til alle de oversættelser, jeg laver.

 

Kontakt mig

Price

In order to give an accurate quote I will need to see each assignment first. The complexity of the text and the amount of technical/medical terminology contained, has a great influence on the final price. You are welcome to contact me for further information or to obtain a free quotation for a specific job.

 

Note I am based in England and I am not required to be VAT registered, so you won't pay VAT.

 

Liability
Translations made by Clem Luxford are to be used solely for information and orientation purposes unless otherwise agreed in writing. Clem Luxford and CML Translation's liability is limited to the invoiced value of the service provided.

 

Intellectual property right and copyright

Unless otherwise in agreed in writing, I, Clem Luxford, own the copyright and intellectual property rights to all the translations I make.

 

Contact me