Hvem er CML?

Mit navn er Clement Mackenzie Luxford, og jeg arbejder fuldtid som en freelance dansk til engelsk oversætter. Jeg er 56 år gammel, oprindeligt fra Cambridge  i England, og jeg boet i Danmark fra 1990 til 2012.

 

Jeg laver alt slags dansk til engelsk oversættelsesarbejde, og de sidste par år har jeg lavet flere medicinske og tekniske oversættelser. Her er nogle eksempler på bøger, jeg har oversat, og jeg oversætter også speak til film.

 

Jeg har bestået Dansk Prøve 3 fra Sprogcenter Hellerup med et gennemsnit på 9.0, og et 12 tal i "læseforståelse".

 

En stor del af mine tidligere ansættelser har været inden for ledelse og administration i virksomheder, der har haft såvel nationale som internationale virksomhedsområder. Fra 2003 til april 2009 har jeg haft ansættelse som rekrutteringskonsulent i et medicinsk rekrutteringsfirma, som rekrutterer overlæger fra EU til Danmark, Grønland, Færøer og England.

Who is CML?

My name is Clement Mackenzie Luxford and I work as a full-time freelance Danish to English translator. I am 56-years-old, originally from Cambridge in England and I lived in Denmark from 1990 to 2012. 

 

I undertake all types of Danish to English translations and in the last few years I have completed many medical translations, which is my special area of interest. Here are some examples of books I have translated and I also translate speak to film.

 

I have passed the state authorised language exam “Danish Exam 3” (Dansk Prøve 3) from Hellerup Language Centre in Denmark, with an average score of 9 out of a possible 12, including 12 in reading and comprehension.

 

Much of my previous employment has been in management and administration positions within companies that have had both national and international areas of business. From 2003 to April 2009 I was employed as a recruitment consultant in a medical recruitment agency, recruiting consultant-level doctors from the EU to Denmark, Greenland, the Faroe Islands and England.